കുത്തബ് മിനാർ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച ‘വിഷ്ണു സ്തംഭം’ എന്ന് വിഎച്ച്പി നേതാവ് ; പിതൃത്വ അവകാശ പട്ടികയിലെ പുതിയ ഐറ്റം

ന്യൂ ഡൽഹി : ഒരു മുസ്ലീം ഭരണാധികാരി പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ഖുവ്വത്ത്-ഉൽ-ഇസ്ലാം എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് കുത്തബ് മിനാർ ‘വിഷ്ണു സ്തംഭം’ ആയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വിഎച്ച്പി) ഞായറാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു.

ഒരു ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണ് 73 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിഎച്ച്പി ദേശീയ വക്താവ് വിനോദ് ബൻസാൽ അവകാശപ്പെട്ടു. “മുസ്ലീം ഭരണാധികാരി വന്നപ്പോൾ, 27 ഹിന്ദു-ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ഖുവ്വത്-ഉൽ-ഇസ്ലാം (ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തി) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു,” ബൻസാൽ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങൾ “നശിപ്പിച്ച” ചില മുകളിലെ നിലകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഒന്നിലധികം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

“ഗോപുരത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് നിലകളുടെയും മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ശേഷിക്കുന്ന നിലകളുടെയും ഘടനയിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആധിപത്യം കാണിക്കാൻ അവർ (മുസ്‌ലിം ഭരണാധികാരികൾ) ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഈ നിലകൾ അവർ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്‌തു,” അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

“യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വിഷ്ണു സ്തംഭമായിരുന്നു. അവരല്ല (മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ) അത് നിർമ്മിച്ചത്. നമ്മുടെ (ഹിന്ദു) ഭരണാധികാരികളാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നും കുത്തബ് മിനാർ സമുച്ചയത്തിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കണമെന്നും അവിടെ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും വിഎച്ച്പി ശനിയാഴ്ച സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1993ൽ യുനെസ്‌കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്മാരകമാണ് കുത്തബ് മിനാർ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here